آمریکای شمالی در اعماق آسمان

تصویر و حق کپی : فرزاد زمانفر

این تصویر نقش آشنایی را در میان ستارگان نشان می دهد. این شباهت باعث شده سحابی نشری قرمز رنگ NGC 7000 با وسعت ۵۰ سال نوری به نام سحابی آمریکای شمالی شناخته شود. در کنار سحابی آمریکای شمالی، در لبهٔ سمت راست تصویر سحابی نشری دیگری هم با نام پلیکان یا IC 5070 به چشم می خورد؛ هر دوی این سحابی ها حدود ۱۵۰۰ سال نوری از ما فاصله دارند. در ابتدای سال ۲۰۱۱ میلادی تصویر مادون قرمز جدیدی از این ناحیه گرفته شد که در آن ستارگانی در مراحل مختلف شکل گیری در قلب سحابی آمریکای شمالی ثبت شده اند. از تودهٔ متراکم گاز و غبار و دیسک سازندهٔ ستارگان تا جت هایی که ستارگان در ابتدای پیدایش خود به وجود می آورند، همگی در کنار هم در این سحابی وجود دارند. اما هنوز مشخص نیست که چه ستارهٔ فعالی توانسته است عنصر هیدروژن موجود در این سحابی های نشری را یونیزه کند و چنین رنگ قرمزی را بوجود آورد.
نویسنده متن : مهدی زمانی

تصویر آینده : نگینی درخشان در راه شیری