خطی از ستاره‌های رنگارنگ

تصویر و حق کپی : فرزاد زمانفر

تصویر آینده : ۵۰ سال فضا در شیراز