سحابی سه تکه

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

تصویر امروز یکی از خوش عکس ترین اجرام اعماق آسمان را به نمایش کشیده است. سحابی سه تکه یا ۲۰M در فاصله ای حدود ۳۰۰۰ سال نوری از ما قرار گرفته است و با سرعت نور ۵۰ سال طول می کشد تا بتوان از یک سر آن به یک سر دیگرش رفت. علت نام گذاری این توده ی گاز و غبار به نام سه تکه وجود سه نوع سحابی در آن است: رنگ قرمز روشن در آن نشان دهنده ی وجود سحابی نشری است، رنگ آبی وجود سحابی بازتابی را نشان می دهد و رگه های تیره هم سحابی تاریک را به نمایش کشانده اند. این سحابی به آسانی با استفاده از یک دوربین دو چشمی کوچک در صورت فلکی قوس قابل دیدن است.
نویسنده متن : مهدی زمانی

تصویر آینده : ستاره شناسی برای همه