آخرین شب پیشاهنگی

تصویر و حق کپی : حامد سلیمانی

بهار سال ۱۳۸۰ بود که رقابتی به نام ماراتن مسیه از طرف مجله ستاره‌شناسی و به پیشنهاد بابک امین تفرشی برگزار شد. رقابتی که در پس آن کارهای بسیاری صورت گرفت که هماهنگی و مدیریت آن بر عهده یکی از علاقه مندان به آسمان شب به نام پورنگ پور حسینی بود. فردی که یک دهده در تمامی رقابتهای مسیه ایران مدیریت پیشاهنگی را بر عهده داشت و امروز اعلام کرد که شاید دیگر توان یاری رصدگران را نداشته باشد و این جای فکر و تأمل دارد!!!. یکی از دست آوردهای بسیار مهم ایشان در طی فعالیت اکوتوریسم و طیعت گردی مکان یابی و ساخت نخستین رصدگاه ملی ایران در اطراف شهر سه قلعه ( استان خراسان جنوبی، شهر سرایان ) با کمک تمامی امکانات منطقه بود که در سال ۱۳۸۸ میزبان رقابت مسیه شد. باید به یاد فعالیتهای بسیار مهم، مستمر و به دور از هر گونه نیاز مادی ایشان باشیم و در صورت ادامه دادن کارشان راه را برای فعالیتشان هموارتر کنیم. دو روز پیش دهمین رقابت مسیه ایران باز هم در رصدگاه سه قلعه برگزار شد و تصویر امروز نمایی از پورنگ پورحسینی در زیر کهکشان راه شیری است.

تصویر آینده : معلم آسمانی