معلم آسمانی

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

امروز یکی از مهمترین روزهای سال است، روزی که آیت الله مطهری به شهادت رسید و روز معلم را برای آن برگزیدند. اما معملمان بسیاری در سراسر ایران عزیر در حال تلاش برای آموزش علاقه مندان به ستاره شناسی هستند. معلم‌هایی که حتی نامی از آنها تا به حال به گوش شما نخورده است. آنها با عشق برای ارتقای دانش کودکان و نوجوانان تلاش می کنند. در این بین معملی بسیار تلاشکر و ستاره شناس به نام اصغر کبیری وجود دارد. او متولد سال ۱۳۴۷ و ساکن شهر سعادت شهر است. شهری که در روزهای جمعه ایشان در نماز جمعه برای مردم در مورد رویدادهای آسمان شب و ستاره شناسی صحبت می کند. شهری که در روزهای ستاره شناسی نانوایی‌ها، تاکسی ها، کتابخانه ها و همه و همه برای ترویج دانش ستاره شناسی تلاش می کند. به همین دلیل اصغر کبیری در سال ۱۳۸۳ از طرف انجمن ترویج دانش ایران به عنوان بهترین ترویج کننده و در سال ۲۰۰۶ از طرف انجمن ستاره‌شناسی پاسفیک ایالات متحده امریکا به عنوان بهترین تروجی کننده ستاره شناسی در جهان شناخته شده است. اصغر کبیری یکی از الگوهای مهم در جامعه ستاره شناسی و معلمان ایران است و نام او همیشه بر روی زبان همه خواهد ماند.

تصویر آینده : کویر خارا