استخر یخ زده

تصویر و حق کپی : فرزین صالحی

در فصل زمستان شاهد افزایش شفافیت هوا هستیم که با نادیده گرفتن سرمای بسیار شدید این فصل می توان برنامه های رصدی مناسبی را برنامه ریزی و اجرا کرد. با بهره گیری از تکنیک های مختلف عکاسی نیز میتوان با استفاده از پارامتر مثبت شفافیت تصاویر زیبا و با کیفیتی را از رد ستارگان دور قطبی در نواحی سرد سیر و کوهستانی و حتی کویری ایران ثبت کرد. تصویر امروز نیز نمایی در کویر مرکزی ایران است که بسیار دیدن شده.

تصویر آینده : انجمن ستاره شناسی اراک