انجمن ستاره شناسی اراک

تصویر و حق کپی : رضا امینی

انجمن ستاره شناسی اراک در بهمن ماه ۱۳۸۶، با هدف گسترش ستاره شناسی در استان مرکزی و جهت دهی به فعالیتهای ستاره شناسی آماتوری در اراک تأسیس گردید. اعضای هیأت مؤسس این مرکز از افراد مجرب ستاره شناسی آماتوری بوده که حائز رتبه های برتر در مسابقات و جشنواره های ستاره شناسی می باشند. به دلیل احساس نیاز به گسترش فعالیتهای ستاره شناسی آماتوری در استان مرکزی، اعضای هیأت مدیره انجمن تصمیم به ثبت انجمن ستاره شناسی استان مرکزی گرفتند و در بهمن ماه ۱۳۹۰ انجمن ستاره شناسی استان رسماً شروع به فعالیت نمود. تجهیزات آموزشی و رصدی این انجمن، با همت و مشارکت اعضای آن تهیه شده اند که برای گسترش هر چه بیشتر این مرکز علمی-فرهنگی نیازمند حمایتهای دولتی و مردمی می باشد.

تصویر آینده : جمعی از ستاره شناسان