کهکشان گرداب ( M51 )

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

کهکشان گرداب در فهرست شارل مسیه شماره ۵۱ را به خود اختصاص داده و یکی از کهشکانهای دیدنی در مرز صورت فلکی تازیها و خرس بزرگ است. اسم این کهکشان “گرداب” نام گرفته، زیرا ساختمان و ترکیب آن همانند یک گرداب واقعی است. نمای قابل توجه این کهکشان گردابی و در دو بازوی آن است. بسیاری از کهکشانهای مارپیچی دارای بیشمار بازوهای بی قائده اند که ساختمان مارپیچی مشخص آنها این کهکشان ها توسط این بازوها از دست میرود. در این کهکشان، اجتماع خطی که شروع میشود با ابرهای تیره از جنس گاز در لبه های اصلی پوشیده شده و سپس در نواحی لبه‌های آن ستارگان بسیار زیادی وجود دارد. این کهکشان یکی از عظیم ترین کهکشانهای آسمان شب است که در فاصله ۲۳ میلیون سال نوری از ما قرار دارد.

تصویر آینده : هلال آخر ماه