آتش بازی نورهای قرمز

تصویر و حق کپی : سید حسین حسینی

یکی از شبهای خاطره انگیز برای ستاره شناسان ایرانی، شرکت در رقابتی به نام مارتن مسیه است. در این رقابت که هر از گاهی به میزبانی یکی از شهرهای ایران برگزار می شود، بسیاری از رصدگران با شرکت در آن خود را محک می زنند. بهار امسال هم این قابت به میزبانی شهر سه قلعه در استان خرسان جنوبی بود. منطقه سه قلعه به لحاظ نداشتند آلودگی نوری چندان زیاد و تاریکی آسمان بسیار خود دارای یکی از سایتهای تخصصی رصدی ایران ( رصدگاه ) است که در طی سال میزبان بسیاری از گروه‌های ستاره شناسی منطقه است.

تصویر آینده : آسمان بر فراز طبیعت