آسمان پر ستاره کویر

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

برای دیدن آسمان زیبای شب و ستاره های بی شمار آن کویر و کوهستان دو گزینه‌ی بسیار مناسب هستند. این بار آسمان پر ستاره کویر استان خراسان جنوبی میزبان رصدگران و عکاسان آسمان شب بود تا شبی بیاد ماندنی را داشته باشند. در تصویر امروز مرکز راه شیری، ستاره‌‌ی قلب العقرب و بسیاری دیگر از اجرام آسمانی به وضوع قابل دیدن هستند. کمی به تصویر دقت کنید! بزرگی و حس قدت آسمان شب را می توایند به راحتی درک کنید. درکی که با عکاسی نمود بیشتری پیدا می کند. در سمت چپ تصویر پنج ستاره در کنار یکدیگر صورت‌فلکی دلفین را می سازند که به واقع به مانند نام صورت فلکی خودش است.

تصویر آینده : داس مه نو بر بالای سی و سه پل