توپ بازی با خورشید

تصویر و حق کپی : نازنین علی بیک

تصویری از غروب خورشید و بازی با آن را امروز شاهد هستید. خورشید ستاره‌ای بسیار سوزان و حیاط بخش زمین است. اما این سوال در ذهن بسیاری نقش می بندد، تا به کی خورشید می تابد؟ جواب این سوال را می تواند در هسته‌ی خورشید و حجم بسیار بالای آن یافت. خورشید ستاره‌ای با قطری برابر با ۱.۴۹۸.۰۰۰ کیلومتر و حجم آن ۱.۳۰۰.۰۰۰ برابر زمین است. این ستاره ۴ میلیارد سال پیش از باقی ماننده انفجار ابرنواختری به همراه گازهای هیدروژن بوجود آمده و همزان با آن سیاره‌های منظومه خورشیدی نیز شکل گرفتند. با این حجم و مقدار بسیار زیاد گاز هیدروژن این ستاره تا ۴ تا ۵ میلیارد سال دیگر خواهد تابید. اما این موضوع بستگی به نیروی هیدرواستاتیکی خورشید نیز دارد. این نیرو نگهدارنده ستاره است و تعادلی بین نیروهای دافعه و جاذبه آن است. اما نگران نباشید، خورشید حالا حالا ها پابرجا خواهد ماند.

تصویر آینده : کهکشانی بسیار فعال