آلودگی نوری فاجعه آمیز شد

تصویر و حق کپی : مجید قهرودی

تا به حال مطالب مختلفی در مورد آلودگی نوری به همراه تصاویر برای شما به نمایش گذاشته ایم. اما تاکنون هیچ فعالیت عملی برای مبارزه با آلودگی در برخی از مناطق مهم به دستمان نرسیده که جای تأسف دارد. آلودگی نوری یکی از دست ساخته‌های مضر بشر است که در طی این سال‌ها در ایران نمود بیشتری پیدا کرده و مدیریت خاصی برای مقابله با آن صورت نمی پذیرد. این گونه از آلودگی که توسط نورهای پراکنده شده از شهرها و کارخانه‌های بزرگ تولید می شود، مرگ بسیاری از گونه‌های پرندگان و خزندگان و مشکل در سیستم خواب انسان را به دنبال دارد. امید است روزی این مشکل بررسی و برای آن چاره‌ای پیدا شود. تصویر امروز پانورامای بسیار جالبی از آلودگی نوری شهر کاشان دارد که عمق فاجعه را به خوبی نشان می دهد.

تصویر آینده : طلوع ماه در یزد