انقلاب تابستانی و ساعتهای آفتابی

تصویر و حق کپی : انجمن ستاره شناسی اهواز ( سازندگان ساعت آفتابی : مهیار جودکی، سمیرا نوروزیان )

۳۱ تیرماه یکی از روزهای بسیار مهم برای ستاره شناسان و محققان تقویم ( خورشیدی ) است. در این روز انجمن‌ها و گروه‌های ستاره‌شناسی برنامه‌ای به نام جشنواره ساعت‌های آفتابی را برگزار می کنند و ساعت‌های آفتابی ساخته شده خود را برای دید عموم مردم به نمایش می گذارند. اما دلیل برگزاری جشنواره، رسیدن خورشید به نقطه‌ای در آسمان به نام انقلاب تابستانی است که خورشید به بیشترین میل شمالی در آسمان ( ۲۳٫۵ درجه ) می رسد. در انقلاب تابستانی که مصادف با آغاز تابستان در نیمکره‌ی شمالی زمین است، خورشید در مدار ۲۳٫۵ درجه بر روی زمین که به رأس‌السرطان مشهور است، به صورت عمود می‌تابد ( یعنی سایه در این مدار زمین در ظهر واقعی به صفر درجه می رسد). علت این نامگذاری این مدار در روی زمین به این دلیل بوده، که خورشید در حدود ۲۰۰۰ هزار سال پیش در زمان انقلاب تابستانی در صورت فلکی خرچنگ (سَرطانْ) بوده است. ولی اکنون می‌دانیم که به علت حرکت تقدیمی زمین خورشید در زمان انقلاب تابستانی در صورت فلکی جوزا ( دوپیکر ) به سر می‌برد. مقاله کاملی در رابطه به انقلاب تابستانی در آسمان شب ایران درج شده که می توانید آن را مطالعه نمایید.

تصویر آینده : ردی نورانی از ISS