سفری به اعماق آسمان ( کهکشانهای سه گانه شیر )

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

امروز دوباره سفری به اعماق تاریک آسمان شب خواهیم داشت و سه کهکشان دیدنی به نامهای M65 و M66 و NGC3628 را از نزدیک خواهیم دید. آنها در خانواده‌ی کهکشانهای کهکشانهای سه گانه شیر جای دارند که ۳۵ میلیون سال نوری از ما فصله دارند. کهکشان M65 که در بالای تصویر و سمت راست جای دارد، از نوع کهکشانهای مارپیچی و گروه Sa است که قدر آن در آسمان ۹.۳ است. کهکشان بعدی M66 است که در پایین و سمت راست جای دارد، از نوع کهکشانهای مارپیچی و دسته‌ی Sb است که قدر آن برابر با ۸.۹ تعیین شده. آخرین کهکشان این دسته NGC3228 که از لبه دیده می شود نمایی حیرت انگیز و زیبا را به نمایش می گزارد. این کهکشان همانند M66 از دسته‌ی Sb است اما دیدن آن لذت دیگری دارد. غبار بین ستاره‌ای و به دو نیم تبدیل شدن آن بر اثر غبار بسیار جالب است. این سه کهکشان در دوربین های دوچشمی نیز به آسانی دیده می شوند و در پای صورت فلکی شیر جای دارند.

تصویر آینده : تحقیقی در باب ماه گرفتگی