دفترچه‌ی ماراتن مسیه!

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

تصویر امروز با دیگر تصاویر پخش شده از نظر محتوا و مفهوم متفاوت است. این عکس صبح رقابت مسیه نهم ایران، منطقه سه قلعه و در زمان جمع امتیازات توسط داوران گرفته شده و گوشه‌ای از تلاش یکی از علاقه‌مندان به رصد آسمان و شرکت در رقابت مسیه را نشان می‌دهد. این دفترچه را تنها شرکت کننده از منطقه‌ی سه قلعه به همراه داشت و در آن تمامی اجرام مسیه فهرست بندی، مکان آنها تعیین و برای رصد برنامه‌ریزی شده بود. جلد دفترچه با توجه به سِن این نوجوان ۱۲ ساله، بسیار خوب رنگ بندی و قاب بندی شده و نشان می دهد که ارزش بسیاری بالایی برای رصد گر دارد. البته با اینکه این نوجوان رتبه‌ی خوبی کسب نکرد، اما مورد تشویق هیئت داوران و برگزارکنندگان قرار گرفت. نکته‌ی مهم برنامه‌ریزی و زمانسنجی رصدگر است و امیدواریم که این نوجوان الگویی برای برنامه‌ریزی برنامه های ستاره شناسی در ایران باشد!

تصویر آینده : سحابی ویل