سحابی ولا از دید دوربین مدیفای

تصویر و حق کپی : فرزاد زمانفر

برخی از سحابی ها توسط چشم و یا حتی تسکوپ قابل مشاهده نیستند. یکی از این سحابی ها ولا نام دارد. این سحابی بازمانده‌ی انفجار ابرنواختری است که در ۱۰ هزار سال قبل روی داده. بازمانده ی این انفجار سحابی بسیار زیبایی است که تنها از روش عکاسی می توان آن را ثبت و مشاهده کرد. سحابی ولا دارای گستردگی بسیار زیادی در حدود ۵ درجه است. بازمانده انفجار هر ابرنواختری ستاره‌ای به نام نوترونی است و در مواردی که ستاره‌ی اولیه ۲۰ برابر به بالای خورشید باشد، به سیاه‌چاله تبدیل خواهد شد. اما در مورد سحابی ولا، این ستاره‌ی نوترونی دارای قطری برابر با ۲۰ کیلومتر است و چگالی آن هزاران برابر خورشید تخمین زده شده. این ستاره‌ی نوترونی در هر ثانیه ۱۱ بار به دور خود می گردد و رصد کردن آن برای هر ستاره‌شناس آماتوری امکان پذیر نیست.

تصویر آینده : عبور ایستگاه فضایی از پیش روی خورشید