شهابی درخشان از بارش برساووشی

تصویر و حق کپی : احسان نگین

بارش شهابی برساووشی به اوج خود نزدیک می شود. بر اساس محاسبات امشب اوج بارش شهابی برساووشی است و دیدن آن در زیر نور ماه لذت خاصی دارد. بارش شهابی برساووشی از بازمانده‌های دنباله دارد Swift-Tuttle است که در ۱۶ جولای ۱۸۶۲ توسط دو ستاره‌شناس به نام های Lewis Swift و Horace Parnell Tuttle کشف شد. این دنباله دار دارای دوره تناوب بالایی است و آخرین ملاقات آن در سال ۱۹۹۲ بوده و تا جولای ۲۱۲۶ به ملاقات خورشید نخواهد آمد و مدار دنباله دار نیز تا ۵۱ واحد نجومی از خورشید کشیده می شود. امشب را از دست ندهید و به دیدن این بارش شهابی بنشینید.

تصویر آینده : راه شیری بر بالای درختان