راه شیری بر بالای درختان

تصویر و حق کپی : میلاد محقق

راه شیری منظره‌ی دیدنی و بسیار جذابی در آسمان شب است که تصویربرداری از آن به همرهاه مناظر زمینی یکی از سوژه‌های خوب برای عکاسی از آسمان شب است. اما در این تصویر رازهای بسیاری از کهکشان راه شیری خودمان نهفته است. فاصلهٔ صفحهٔ کهکشانی تا خورشید۱۴۰۰±۲۶۰۰۰ سال نوری تخمین زده شده، در حالی که تخمین قبلی خورشید را دورتر ۳۵۰۰۰سال نوری از مرکز برآمدگی قرار می‌داد. بر اساس مشاهدات انجام شده در مرکز کهکشان راه شیری سیاه‌ چاله‌ای عظیم قرار دارد که با گرانش بسیار قوی خود میلیاردها ستاره را به گرد خود نگهداشته است. با کمی تأمل و فکر در باره‌ی مرکز کهکشان راه شیری می توان به عظمت جهان پیرامون خود پی ببرید!

تصویر آینده : شهابی از شهابهای برساووش