نقطه‌ای قرمز در آسمان شامگاهی

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

آسمان شب را نگاه کنید، مملو از ستاره‌های زیر و درشت است که در کنار یکدیگر کهکشان راه شیری را تشکیل میدهد. اما در این بین نقطه‌ای قرمز رنگ توجه شما را جلب می کند! که درست در بالای مرکز کهکشان راه شیری جای دارد. این نقطه چیست؟ اکر کمی به عقب برگردیم، ماه گرفتگی خردادماه و قرمز شدن ماه در آن زمان به یادمان می افتد. بله، این تصویری از ماه گرفتگی ۲۵ -۲۶ خردادماه ۱۳۹۰ است که ماه گرفته شده به مانند نقطه‌ای سرخ رنگ در مرکز آن دیدن میشد. همچین گرفتهایی و فرصت ثبت آن در کنار کهکشان راه شیری بسیار نادر است.

تصویر آینده : پهنه راه شیری