زحل از نمایی نزدیک

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

سیاره زحل، ششمین سیاره منظومه خورشیدی است که این روزها در حال نزدیک شدن به خورشید است ( از دید ناظران زمینی ). این سیاره به دلیل داشتن حلقه‌هایی از جنس سنگ و غبار و دیده شدن آنها به وضوح توسط ابزارهای رصدی به ارباب حلقه نیز معروف است.در ١۶١٠میلادی گالیله، ستاره شناس ایتالیایی، اولین کسی بود که زحل را با تلسکوپ دید و متوجه وجود حبقه‌ای در اطراف آن شد. تا کنون ۵۶ قمر زحل کشف شده است و احتمالا بسیاری از آنها هنوز دیده نشده اند. بزرگترین قمر زحل ، تیتان، کمی از سیاره عطارد بزرگتر است. ( تیتان دومین قمر بزرگ منظومه شمسی است؛ گانیمد، قمر مشتری، مقام اول را دارد.)، دیدن این سیاره را از دست ندهید.

تصویر آینده : عبور ایستگاه فضایی