دنباله‌داری به اندازه‌ی خورشید!

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

پاییز ۱۳۸۶ یاد آور دنباله‌داری به نام هلمز بود که به جرأت خبرسازترین دنباله دار در زمان ظهور بود. دنباله‌داری که در طی ۴۲ ساعت از قدر ۱۷ به حدی پرنور شد، که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده بود. هلمز جزو دنباله‌دارهای با دوره‌ی تناوب است و اولین با توسط ادوین هلمز ( Edwin Holmes ) در ششم نوامبر ۱۸۹۲ کشف شد. دنباله‌دار هلمز هر ۶.۹ سال یک بار به دور خورشید می‌گردد و در سال ۲۰۰۷ نیز به حضیض مداری با خورشید رسید. تصویر بالا نمایی از دنباله‎‌دار هلمز در صورت فلکی برساووش است.

تصویر آینده : راه‌ی به سوی راه شیری