عبور ISS از پیش روی ماه

تصویر و حق کپی : مجید الهایی و ندا گودرزی

عبور ایستگاه فضایی بین المللی از پیش روی خورشید سوژه‌ای بود که بسیاری به دنبال دیدن آن بودند، اما عبور ISS از پیش روی ماه بسیار متفاوت است. تعیین مکان رصدی و رفتن به محل مناسب و عکاسی بسیار سریع می تواند از موارد بسیار مهم در تهیه تصویر عبور ISS از پیش روی ماه باشد. این رویداد در صبح روز ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۵ و ۵۱ دقیقه در ۵۳ کیلومتری جنوب شرق شهر قوچان دیده شد و این دو رصدگر توانستند آن را به ثبت برسانند.

تصویر آینده : بزرگی راه شیری