چهارطاقی خیر آباد

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

چهارطاقی یا آتشکده؟ هنوز در مورد این موضوع بحث‌های بسیاری است. بر طیق برخی نظرات چهارطاقی‌ها مکانهایی برای استراحت در بین راه بودند و برخی دیگر می گوند مکانی برای نیایش بوده. اما هرچه که هست نمای در معماری ایران در دوره ساسانی است. یکی از نمونه‌های بسیار ارزشمند از چهارطاقی‌ها در خیرآباد قرار دارد. این آتشکده در کنار جاده شاهی مربوط به دوره هخامنشیان ساخته شده و امروزه در سمت راست جاده دهدشت ـ بهبهان و در یک کیلومتری شمال روستای «ده‏وه» خیرآباد و در طرف چپ رودخانه خیرآباد جای دارد. این بنا که به چهارطاقی یا آتشکده خیرآباد شهرت دارد ، ساختمانی است مربع شکل با اضلاع متساوی ۱۱ متر که با استفاده از گچ و لاشه سنگ ساخته شده است . بنای تاریخی چهارطاقی خیر آباد بر روی چهار پایه ساخته شده و گذر زمان آسیبهای بسیاری به آن رسانده است. تصویر امروز نمایی از راه شیری بر بالای این چهارطاقی است.

تصویر آینده : ماه رنگارنگ