عبور ایستگاه بین المللی فضایی از پیش روی خورشید

تصویر و حق کپی : مجید الهی

ایستگاه فضایی بین المللی، بزرگترین دست ساخته ی بشر در فضاست. مکانی برای استقرار طولانی مدت فضانوردان که با مشارکت چند کشور ساخته شده. قطعات ایستگاه به مانند یک پازل بزرگ در فضا به هم متصل شده اند، که آخرین قطعه‌های این پازل در آخرین ماموریت شاتل های فضایی در تابستان امسال بر سر جای خود قرار گرفتند. تصویر بالا نمایی از عبور ایستگاه بین المللی فضایی از پیش روی خورشید است. تمام مراحل گذر در کمتر از یک ثانیه روی می دهند و برای ثبت چنین تصاویری نیاز به برنامه ریزی دقیق است. می توان در یک جمله گفت: باید در زمان مناسب در مکان مناسب حضور داشت.

تصویر آینده : داس مه نو برفراز کوه