نقطه ای قرمز در راه شیری!

تصویر و حق کپی : مهدی زمانی

با دقت نگاه کنید، آیا چیزی در این عکس اضافه نیست؟ درست در میان راه شیری! با کمی دقت، درست در مرکز راه شیری و در صورت فلکی کماندار (قوس) نقطه ای قرمز به چشم می خورد، که ماه گرفته است. ماه گرفتگی خرداد ۱۳۹۰ یکی از بهترین گرفت های چند سال اخیر بود. خسوفی که بیش از ۱۰۰ دقیقه به طول انجامید و تمام علاقه‌مندان به رصد آسمان نظاره گر آن بودند. قرارگرفتن ماه در میانه ی سایه ی زمین و آلودگی نسبتا بالای جو در زمان گرفت، دلیل اصلی تیره شدن بیش از حد ماه گرفتگی بود. در این شرایط اجرام کم نور در کنار ماه بدر به راحتی قابل مشاهده هستند.

تصویر آینده :شکارچی بر فراز نقش رجب