خاطره‌ی دنباله‌دار هلمز

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

دنباله دار هولمز، پرنورترین دنباله دار قابل مشاهده در نیمکره ی شمالی در چند سال اخیر بود. دنباله داری که در سال ۱۸۹۲ توسط ادوین هولمز، در حالیکه مشغول رصد کهکشان آندرومدا بود، کشف شد. اما در سال ۲۰۰۷ گویی این دنباله دار دوباره کشف شد! انفجار و آزاد شدن ناگهانی حجم عظیمی از گاز و غبار از این دنباله دار باعث شد قدر ( مقدار روشنایی ظاهری ) آن در یک شب از ۱۷ به ۲.۵ برسد! این انفجار باعث شد روشنایی دنباله دار یک میلیون بار افزایش یابد. پس از این رویداد اندازه ی دنباله دار از خورشید هم بزرگتر شد ( بیش از ۱.۴۰۰.۰۰۰ کیلومتر قطر)! شبیه این اتفاق چندی پیش برای دنباله دار lovejoy افتاد. این دنباله دار توانست به شکل معجزه آسایی از ملاقات با خورشید جان سالم به در برد و با دم بزرگش نمای فوق العاده ای را در آسمان نیمکره ی جنوبی ایجاد کند.

تصویر آینده : سفری به اعماق آسمان و NGC7331