NGC7331 و پنج تایی استفان

تصویر و حق کپی: مسعود صفری

تصویر امروز نمای تلسکوپی از کهکشان های پراکنده‌ی پشت ستاره‌های مرز شمالی صورت فلکی اسب بالدار را نشان می دهد. کهکشان برجسته و واضح در سمت راست و بالا NGC7331 است. کهکشانی با فاصله ی ۵۰ میلیون سال نوری از ما که از فهرست معروف مسیه جاماند. اما کهکشان‌های نامنظم پایین ـ چپ به نام ۵تایی استفان ( Stephan’s Quintet ) شناخته می شوند. این گروه کهکشانی حدود ۳۰۰ میلیون سال نوری از زمان فاصله دارند و برای دیدن آنها به ابزار رصدی قوی نیاز است. این ۵تایی به شکل واضحی برخورد چندگانه ی کهکشان ها را نشان می دهد. تمامی این کهکشان‌ها حدود نیم درجه ( اندازه قطر ظاهری ماه ) از همدیگر فاصله دارند.

تصویر آینده: آسمان زمستانی