طبیعیت سبز زیر پای آسمان

تصویر و حق کپی: امین جمشیدی ( طرقه )

ایران کشوری چهارفصل است و به ندرت فردی پیدا می شود که این موضوع را تجربه نکرده باشد. در بخشهایی از ایران برف می بارد و در قسمتی دیگر مردم در حال برداشت محصول های خود و در بخشهای گرمسیری هوایی معتدل. اما موضوعی که به فراموشی سپرده شده و از آن به عنوان “طبیعت فراموش شده” یاد می شود، آسمان شب و دیدن نمایی از آن به دور از آلودگی نوری است. جاذبه های آسمان کمی از آبشارها، دریاها، کوه‌ها و دره‌ها ندارد. هر شب ستاره‌های بیشمار از شرق طلوع و در غرب غروب می کنند. در بین آنها اجرام منظومه خورشیدی، کهکشان‌ها، سحابی‌ها و حتی ماهواره‌های اطراف زمین به چشم می خورد. در تصویر امروز در بین ستارگاه شاهد طلوع سیاره مشتری ـ در سمت چپ تصویر ـ هستیم.

تصویر آینده : سفری به تیمره