سفری به تیمره

تصویر و حق کپی: مهدی حسینی

باز هم گردش ستارگان دور قطبی بر فراز یک اثر تاریخی تصویر انتخابی امروز است. ولی این بار به تاریخی بسیار دور سفر می کنیم، تیمره، دره ای با بیش از ۲۰۰۰۰ سنگ نگاره ی تاریخی که آن را در جمع مهم ترین منابع جهانی شناخت انسان پیش از تاریخ قرار داده، زیر این آسمان پر ستاره خودنمایی می کند. دره ی تیمره در استان مرکزی و شامل نقش‌های بسیاری است که قدمت برخی از آن ها به اواخر دوران پارینه سنگی (حدود ۱۲۰۰۰ سال پیش) بر می گردد. فرصت دیدن این منطقه تاریخی را از دست ندهید.

تصویر آینده: نمایی دیدنی از سیاره مشتری