مشتری با یک نوار!

تصویر و حق کپی: صادق قمی زاده

بزرگترین سیاره‌ی منظومه‌ی خورشیدی، سیاره مشتری، جوی بسیار پویا و متلاطم دارد. لکه‌ی سرخ بزرگ مشتری دلیلی بر این موضوع است. گردبادی بسیار بزرگ با ابعادی در حدود ۳۰۰۰۰ کیلومتر که مدت هاست در جو آشفته‌ی غول بزرگ منظومه ی خورشیدی پرسه می زند. بارها دیده شده که قطر این لکه تا سه برابر قطر زمین افزایش یافته! در این تصویر می توانید این لکه را در سمت بالا- راست سیاره ببینید. این لکه آن قدر بزرگ هست که بتوان با تلسکوپ‌های آماتوری آن را از سطح مشتری تفکیک کرد. اما نکته ی جالب دیگری که در این عکس مشهود است ناپدید شدن یک نوار سیاره مشتری است که در سال ۲۰۰۹ به مدت چند ماه از بین رفت و مشتری با یک نوار خودنمایی می کرد والبته اینگونه نیست. لازم به ذکر است، این شب ها پس از غروب خورشید می توانید سیاره مشتری را در میانه ی آسمان ( بالای سر ) بیابید.

تصویر آینده: دنباله‌دار گاراد در کنار M92