دنباله دار گاراد در کنار M92

تصویر و حق کپی: امیررضا کامکار

دنباله‌دار گاراد که روزها مهمان آسمان شب است. درخشندگی گاراد در این شب‌ها به اوج نزدیک می شود و وضعیت بسیار خوبی برای رصد دارد. برای مشاهده‌ی این دنباله‌دار باید سحرخیز باشید و ساعاتی قبل از طلوع خورشید به تماشای آن بنشینید. همیشه تعقیب مسیر حرکت یک دنباله‌دار جزو جذابیترین و علمی‌ترین پروژه‌های ستاره‌شناسی است، مخصوصاً هنگامی که دنباله دار به ملاقات یک جسم اعماق آسمان می رود. دنباله‌دار گاراد چند ماه پیش مهمان صورت فلکی روباهک و خوشه‌ی چوب لباسی بود و هم اکنون در صورت فلکی هرکول ( جاثی ) و در نزدیکی خوشه‌ی کروی M92 به سر می‌برد. در یکی دو شب آینده هم این دو در نزدیکی هم هستند و به تدریج از یکدیگر فاصله خواهند گرفت. دانستن این موضوع که خوشه‌ی کروی M92 در فاصله‌ی ۲۷۰۰۰ سال نوری و دنباله‌دار گاراد در فاصله‌ی ۰.۰۰۲۴ سال نوری از زمین قرار دارد، جذابیت این رصد را بیشتر خواهد کرد. در این شب‌های سرد این همنشینی زیبا را از دست ندهید.

تصویر آینده: نمایی دیدنی از ماه و سیاره زهره