چرا ماه قرمز است!

تصویر و حق کپی: علی نوروزی

یکی از زیبایی های ماه گرفتگی، تغییر رنگ ماه در زمان خسوف است. اما این رنگ قرمز چگونه شکل می گیرد؟ شاید در ابتدا تصور شود که ماه در زمان خسوف باید کاملا تیره شود چون نوری به آن نمی رسد و کاملا در سایه ی زمین قرار دارد. اما نور خورشید پس از گذشت از جو زمین به ماه می رسد و عبور نور خورشید از جو زمین باعث شکست آن می شود. به این ترتیب در هنگام خسوف کلی، ماه را به رنگ قرمز می بینیم.

تصویر آینده : ماه کامل