رصد ماه گرفتگی بالای کوه صفه

تصویر و حق کپی : مجید آقاباباگلی

هنگامی که با ماه کامل مواجه می شویم، ماه، زمین و خورشید تقریبا در یک راستا قرار دارند. اما گاهی اوقات این سه جرم آسمانی دقیقا در یک راستا قرار می گیرند. در این مواقع سایه ی زمین روی ماه می افتد و ماهگرفتگی رخ می دهد. در آذر ماه امسال تقارن جالبی ایجاد شد و هنگام غروب خورشید شاهد طلوع ماه گرفته بودیم. تصویر امروز ستاره شناسی ایران نمایی از این صحنه ی زیباست که بر فراز کوه صفه اصفهان ثبت شده است.

تصویر آینده : رعد و برق در شب