داس مه نو و سیارات شامگاهی

تصویر و حق کپی: محمد مهدی عسگری

این روزها دو سیاره شامگاهی و هلال ماه تصویر زیبایی را به نمایش گذاشته اند که دیدن آن خالی از لطف نیست. سیاره‌های زهره و مشتری به مانند دو ستاره‌ نورانی در بالای افق غربی نمایان هستند و هلال ماه در روزهای ۶ و ۷ و ۸ اسفندماه در نزدیکی این دو سیاره نمایان است. امشب نیز هلال ماه در بین این دو سیاره جای دارد و منظره زیبایی برای تصویر برداری به همراه مناظر زمینی پدید می آورد.

تصویر آینده : همایش ابوریحان بیرونی