خورشیدگرفتگی ۲۰ مرداد ۱۳۷۸

عکاس : وحید روشنی

امروز یاد آور یکی از رویدادهای بسیار دیدنی قرن گذشنه بود، بله، خورشید گرفتگی ۲۰ مرداد ۱۳۷۸ که در سراسر ایران دیده شد و یکی از دیدنی ترین گرفتگی های خورشید در کشورمان بود. در آن زمان بسیاری از علاقه مندان و عموم مردم خود را به زیر سایه خورشید رساندند و خورشید گرفته شده را نظاره کردند. میدان نقش جهان اصفهان، ورزشگاه نهاوند، روستای برزول، ورزشگاه شهر بروجرد و بسیاری دیگر از مناطق دیگر ایران محل تجمع علاقه مندان بود. در این تصویر که به صورت آنالوگ توسط آقای روشنی در شهر اصفهان تهیه شده، به وضوح می توانید تاج خورشیدی را ببینید که به صورت منظم اطراف خورشید را فرا گرفته.