شهاب‌های برساوشی در آسمان ایران

عکاس : مجتبی ده پویه

 بارش شهابی برساووشی غوغایی برای ستاره شناسان به پا کرد. بسیاری از رصدگران و عکاسان آسمان شب برای ثبت این رویداد در خارج از شهر و به دور از آلودگی نوری برنامه‌های رصدی خود را به اجرا در آورند. اما بارش شهابی امسال برای ایران وضعیت خوبی بر اساس داده های رصدی IMO نداشت. بارش برساووشی در سات ۱۱ تا ۱۴ ظهر روز پنجشنبه ۲۲ مرداد به اوج می رسید. به همین دلیل شب قبل و بعد برای ایران مناسب بود. بارش امسال در بیشترین مقدار به ۹۰ عدد در هر ساعت رسید که البته با عدد پیشبینی ۱۵۰ عدد در ساعت تفاوت بسیاری دارد. با این حال در ایران این مقدار به ۷۰ تا ۸۰ عدد در ساعت رسید. تصویر امروز نمایی از شهابهای زیبای برساوشی در منطقه ای بکرو خوش آب و هوا  و بر فراز روستای دوان از توابع شهر کازرون استان فارس در فاصله ۲۰۰ کیلومتری از مرکز استان بوشهر تهیه شده است.

نویسنده : خسرو جعفری زاده