آسمان پر از شهاب

عکاس : محسن صالحی ( mabna.ad @ gmail . com )

بارش های شهابی از سنگهایی حاصل از دنباله دارها، این مسافران دور منظومه شمسی یخی، باقی مانده است و سرگردان در جو زمین ناگزیر در مقابل نیروی جاذبه ی زمین تسلیم می شوند و در نهایت با سقوط و ایجاد اصطکاک با لایه های جو زمین می سوزند تا ناظر زمینی با دیدن آن به وجد آید. یکی از جذاب ترین و طولانی ترین بارش های شهابی سال، برساوشی است که مرکز کانون آن در صورت فلکی برساووش است. بارش شهابی برساوشی در ۲۲ مردادماه ۱۳۹۴ به اوج رسید و عدم حضور ماه تابان بر جذابیت آن افزود. البته باید بگوییم اتفاقی که تا ۳ سال دیگر تکرار نخواهد شد. نوار کهکشان راه شیری در کنار مثلث تابستانی و باران شهاب های پرنور یا در اصطلاح آذرگوی ها بر زیبایی بارش شهابی برساوشی در شب های گرم تابستان افزوده است و رصدگران را به نظاره آتش بازی طبیعت دعوت می کند.