گردشی خیره کننده

عکاس : حسین طالبی البرز

 ثبت تصویر گردش ستاره‌ها به دور ستاره قطبی همیشه برای عموم مردم خیره کننده است. زمین به دور محوری فرضی که از شمال و جنوب کره زمین می گذرد، می چرخد. این چرخش زمین موجب می شود که ما تصور کنیم همه ستاره ها حول محوری می‌چرخند که در مرکز سمال آن ستاره قطبی قرار د ارد. ستاره قطبی تنها ستاره پر نوری است که به امتداد محور زمین بسیار نزدیک است و سمت شمال زمین را در نیمکره شمالی نشان می دهد. این ستاره موقعیتش نسبت به ناظر زمین تغییر نمی کند و در اصطلاح طلوع و غروب ندارد و ستارگانی دیگر نیز با توجه به عرض جغرافیایی ناظر پیراقطبی می شوند. قدر ظاهری ستاره قطبی ۲.۱ است که درخشانترین ستاره صورت فلکی خرس کوچک است. اما به دلیل حرکت تقدیمی زمین و گردش محور زمین در طی ۲۶۰۰۰ سال، این مکان نیز تغییر می کند. در ۴۰۰۰ سال پیش ستاره قطبی، ستاره ثعبان در صورت فلکی اژدها (تنین) بود و در ۱۴۰۰۰ میلادی ستاره قطبی، نسرواقع در صورت فلکی شلیاق (چنگ رومی) خواهد شد.

نویسنده : سارا توده زارع