دنباله‌دار

عکاس : علی سدیدی

دنباله دار jacques با نام علمی c/2014 e2 در تاریخ ۲۲ تیرماه امسال در صورت ارابه ران و ثور به قدر مناسبی برای رصد و عکاسی رسید. در تصویر انتخابی امروز این دنباله دار را با موقعیتی جالب در بین انبوه ستارگان و به رنگ سبز شکار شده است.  بیشتر دنباله دارهایی که تا به حال رصد شده، از ابر اورت یا کمربند کوئی پر به سوی خورشید روانه شده‌اند و با دوره های زمانی مشخصی به دور خورشید گردش می کنند. اما در مورد رنگ سبز دم دنباله دار، این دم یونی از گازهای یونیزه‌شده تشکیل شده که با نور فرابنفش خورشید برانگیخته شده و باد خورشیدی آن را عقب می‌راند. میدان مغناطیسی متغیر خورشید، بادهای خورشیدی را شکل می‌دهد و ترکیب این بادها با فوران گاز از هسته‌ دنباله‌دار چنین دنباله‌ای را می‌سازد. رنگ آبی دُم یونی از ترکیب مولکول‌های مونوکسید کربن و رنگ سبز گیسو که دور هسته‌ لاوجوی را دربرگرفته است از ترکیب مولکول‌های دواتمی کربن به‌وجود آمده‌اند.

نوسینده : امیر شاهچراغیان