راه شیری بر فراز پارک ملی اولورا کاتا جوتا

تصویر از :  بابک امین تفرشی

پارک ملی اولورا کاتا جوتا در ۱۴۳۱ کیلومتری جنوب داروین و ۴۴۰ کیلومتری جنوب غرب آلیس اسپرینگز در مرکز استرالیا واقع شده‌است. این منطقه جایگاه مردم بومی استرالیا به شمار می‌آید و در سال ۱۹۸۷ در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این مکان با قدمتی بیش از ۶۰۰ میلیون سال یکی از مکانهای فرهنگی و آیینی مردمان بومی استرالیا بوده. تصویر امروز را بابک امین تفرشی یکی از بهترین عکاسان آسمان شب گرفته است.