سفری به کهکشان آندرمدا

تصویر از : حسن عبدالله آبادی

آندرومدا بزرگترین کهکشان گروه محلی ما محسوب می شود. کهکشان‌های گروه محلی عبارتند از: کهکشان آندرومدا، کهکشان راه شیری،  کهکشان مثلث و در حدود ۳۰ کهکشان کوچک دیگر که تاثیر بسیاری بر یکدیگر دارند. با این که آندرومدا بزرگ‌ترین کهکشان این گروه است، اما لزوما پرجرم‌ترین  آنها نیست. یافته‌های اخیر نشان می‌دهند که کهکشان راه شیری شامل ماده تاریک بیشتری است و ممکن است پرجرم‌ترین کهکشان در گروه محلی باشد.  نخستین رصد ثبت ‌شده از کهکشان آندرومدا، در سال ۹۶۴ میلادی توسط منجم  ایرانی، عبدالرحمان صوفی انجام گرفت که از آن به عنوان” ابر کوچک” نام برد.  اولین توصیف از جرم بر پایه رصد تلسکوپی، توسط منجم آلمانی به نام سیمون  ماریوس در سال ۱۶۱۲صورت گرفت. شارل مسیه در سال ۱۷۶۴ این جرم را در فهرست خود تحت نام M31 دسته‌بندی کرد و به اشتباه کاشف آن را ماریوس نامید در صورتی که عبدالرحمان صوفی پیش از او به وجود این کهکشان پی برده بود.

نویسنده :  حسن عبدالله آبادی