ماه گرفتگی ۶ مهرماه ۱۳۹۴

عکاس : هادی آقایی

بامداد روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۴ مرکز و غرب ایران، شاهد گرفت کامل ماه بود. این گرفت از ساعت ۴ و ۳۷ دقیقه به وقت مرکزی ایران با ورود ماه به تمام سایه آغاز شد و در ساعت ۶ و ۵۳ دقیقه تمام قرص ماه وارد سایه زمین شد. در تصویر امروز تمامی مراحل ورود ماه به تمام سایه قابل دیدن است و اگر توجه کنید به دلیل غلظت جو زمین رنگ ماه در زمان ورود به تمام سایه به رنگ قرمز دیده میشود. ماه گرفتگی امسال به دلیل نزدیک بودن قرص ماه به مرکز سایه و حضیض ماه در مدار بسیار تیره بود. تصویر امروز در منطقه غرب ایران و ارومیه تهیه شده است.