NGC6946 و NGC6939

عکاس : حسن عبدالله آبادی

تصویر اعماق آسمان امروز نمایی از خوشه ستاره ای و کهکشان مارپیچی زیبایی است. کهکشان مارپیچی (Spiral Galaxy) با نام NGC6946 در فاصله ۲۲ میلیون سال  نوری از زمین واقع شده و در سال ۱۷۹۸ توسط ویلیام هرشل ستاره شناس انگلیسی کشف شده است. این کهکشان در یک صد سال گذشته شاهد یک آتش بازی تمام عیار بوده و هشت  انفجار ابرنواختری در امتداد بازوهای مارپیچی آن رخ داده است. علاوه بر آن این کهکشان ده میلیارد سال عمر دارد و هر روز ستاره های جدید  در آن متولد می شوند. در پایین آن نیز خوشه باز NGC6939 خودنمایی می کند که دیدن این دو در کنار یکدیگر برای هر ستاره شناسی بسیار جذاب است.