نگاهی عمیق به سحابی عقاب

عکاس : دانیال قنبری

نام عقاب همیشه با بلندای آسمان در ذهن هر انسانی شکل میگیرد، اما این بار این نام بر روی سحابی زیبایی در آسمان گذارده شده است. این سحابی زیبا که ۲ میلیون سال از عمر آن میگذرد به ستونهای آفرینش نیز معروف است و همچون ستون‌های غباری و متراکم از میانه سر بر آورده‌اند. طول ستون‌های آفرینش به چند سال نوری می‌رسد، اما به‌یکدیگر وابستگی گرانشی دارند، به‌گونه‌ایی که باعث تولد ستاره‌های تازه می‌شوند. پرتوهای پرانرژی که از این خوشه‌ی ستاره‌ای تابیده می‌شود سبب فرسایش مواد تشکیل دهنده ستار‌ه‌ها می‌شوند که سرانجام به خلق ستاره‌های تازه منجر می‌شود. خوشه‌ی M16  و سحابی عقاب در ۷ هزار سال نوری از ما قراردارد؛ و هدف آسانی برای دوربین‌های دوچشمی یا تلسکوپ‌های کوچک‌اند؛ به‌خصوص آن‌که در ناحیه‌ای مملو از سحابی در دُم صورت‌فلکی مار قرار گرفته است.