نقش بستن تصویر جبار بر روی زمین

عکاس : فرزین صالحی

صورتفلکی جبار، نامی آشنا در دانش ستاره شناسی است که هر منجم آماتوری به آسانی می تواند آن را در آسمان شب و در میان هزاران ستاره نورانی راه شیری پیدا کند. این صورت فلکی یکی از دیدنی ترین اجرام آسمانی به نام سحابی جبار یا M42 را در دل خود جای داده است. اگر به تصویر امروز نگاه کنید سه ستاره‌ی کمربند جبار به همره ۳ ستاره دیگر که نماد شمیر آن را دارد، توجه شما را جلب می کند. در بین سه ستاره‌ی شمیر آن ( ستاره‌ی میانی شمشیر ) مکان تعداد زیادی ستاره است که در درون سحابی جبار جای دارند و با نور خود باعث روشن شدن گازهای این سحابی می شوند.
یکی دیگر از ستاره‌های جالب و نورانی این صورت فلکی ستاره‌ی ابط الجوزا ( Betelgeuse ) یا همان آلفای جبار است. این ستاره به رنگ نارنجی رنگ دیده می شود و در فاصله‌ی ۴۲۷ سال نوری از زمین جای دارد. ستاره ای البط جوزا از دسته‌ی غول‌های سرخ که قطر آن ۱۱۰۰ برابر خورشید است.
رصد و عکاسی از این صورت فلکی زیبا به همراه مناظر طبیعی و تاریخی را از دست ندهید.