بارش شهابی پرساووشی به اوج رسید

عکاس : مجید الهی

سرانجام بارش شهابی دیدنی پرساووشی به زمین رسید و این بار با تعداد بسیار زیادی شهاب نسبت به سالهای گذشته عکاسان و رصدگران آسمان شب را غافلگیر کرد. بر طبق پیش بینی ها بارش امسال در شامگاه روز جمعه، ۲۳ مردادماه به اوج خود می رسید، اما به دلیل طول دوره بارش در شبهای گذشته و حتی بعد از آن بارش به خوبی ادامه داشت.
اما تکنیکهای جدید عکاسی که امروزه از کاربردهای بسیاری دارد، نمایی زیبا از بارش شهابی پرساووشی به نمایش گذاشته است. تصویری که تعداد زیادی شهاب را در آسمان شهر قوچان و سد تبارک به ثبت رسانده است. این تصویر حاصل ۲ ساعت عکاسی مداوم است که پس از آن با یکدیگر ترکیب شده اند.

اطلاعات تکمیلی :  بارش شهابی پرساووشی از بازمانده های دنباله دار ۱۰۹/P سویفت تاتل است که هر ۱۳۰ سال یک بار به دور خورشید می گردد.