پدیه‌ی هواتاب در کویر مرکزی ایران

عکاس : پیام صفایی

تصویر این هفته نمایشی از پدیده‌ای علمی به نام هواتاب در جو زمین است. هواتاب هنگامی به وجود می‌آید که اشعه های قوی خورشید به گازهایی خصوصاً اکسیژن و نیتروژن بتابد. این تابش موجب واکنش‌هایی می‌شود که اتم‌ها و مولکول‌های خنثی را به یون تبدیل می‌کند. وقتی که این اتم‌ها و مولکول‌های یونیزه شده دوباره با هم گرد شوند، نور تولید می‌شود. جالب است بدانید که هواتاب تا پاسی از شب در بالای سر و افق ناظر دیده می شود. اما این رنگهای دیدنی از کجا می‌آیند؟ رنگ قرمز از از مولکول‌های هیدروکسیل که در ارتفاع ۸۷ کیلومتری توسط تابش فرابنفش خورشید برانگیخته شده‌اند ساطع می‌شود. رنگ‌های نارنجی و سبز را عناصر سدیم و اکسیژن از ارتفاعی کمی بالاتر ساطع می‌کنند. عکاسی از این پدیده زیبا را در برنامه خود داشته باشید!