راه شیری

عکاس: حسین محمد حسین زاده

هنگامی که در شب  به آسمان نگاه می کنیم نواری شیری رنگ که بسیار طولانی و عریض است را می بینیم. این نوار زیبا راه شیری است ، یک مجموعه پهناور از بیش از ۲۰۰ بیلیون ستاره ، سیاره ، خوشه و گرد و غبار . خورشید ما و منظومه شمسی نیز بخشی از این کهکشان اند.  راه شیری یک کهکشان مارپیچی  و یکی از اعضا گروهی محلی است که این گروه خود شامل کهکشان راه شیری ، ابر های ماژلانی  ، اآندرومدا و بسیاری دیگر از کهکشان های کوچک است.
راه شیری ، یک کهکشان مارپیچی عظیم با جرمی بیش از ۷۵۰ بیلیون برابر جرم منظومه شمسی و  قطری در حدود ۱۰۰،۰۰۰ سال نوری می باشد.آندرومدا بزرگتر از راه شیری بنظر می رسد اما راه شیری حجیم تر است.