سایه زمین

عکاس: امیر شاهچراغیان

سایه زمین پدیده ای است که توسط زمین بر روی جو ایجاد میگردد.این سایه اغلب از سطح زمین بصورت یک نوار تیره نزدیک به افق قابل ملاحظه است. این پدیده جوی در بعضی مواقع حتی دوبار در طول روز و در محدوده زمانی طلوع و غروب خورشید قابل مشاهده است.
عکس فوق در اکتبر ۲۰۱۶ در مجله‌ی sky and telescope چاپ شده است.