کمان باریک ماه در افق

عکاس : محمدمهدی عسگری

ماه “ربیع الاول” همانگونه که از اسم آن پیداست بهار ماه ها مى باشد؛ به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در آن هویداست . در این ماه ذخایر برکات خداوند و نورهاى زیبایى او بر زمین فرود آمده است. از برکات این ماه همین بس که هلال زیبای این ماه مورد توجه منجمین و عاشقان آسمان شب بوده و موقعیتی مناسب برای عکاسان آسمان شب پدید می آورد تا این زیبایی را در تصاویر خود با دیگران به اشتراک بگذارند.